Öğrencileri, vizyonumuzun gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerinin ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Okulumuzda sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışı hedeflenmektedir.

AÇIK GÖRÜŞLÜLÜK

Yahya Kaptan Koleji Ortaokulu, zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliğine güven duyan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülmez durumlarda uygulayabilecek, çok yönlü öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BİLGİYE ULAŞMAYA

Yahya Kaptan Koleji Ortaokulu öğrencilerimize bilgiye ulaşmaları, bilgiyi kullanarak farklı problemlere çözüm üretmeleri için rehber oluyoruz. Bunu yaparken merkeze "merak" duygusunu koyuyoruz.

DİL EĞİTİMİ

Anaokulundan itibaren yüksek standartta İngilizce dil eğitimi sunan Yahya Kaptan Koleji, 5. sınıftan itibaren Fen ve Matematik deslerini Türkçe sunmanın yanında Cambridge Assessment International Education programı gerekliliklerine göre kısmi olarak da sunulur.

LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ

01

Liseye Geçiş Sistemi

Yeni liseye geçiş sistemimizde; günlük hayattaki problemlerle ilişkilendirilmiş ve soru dili hikayeleştirilerek seçiciliği yükseltilmiştir. Bu sistem, doğru okuyan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, farklı sorunlara çözüm üreten, zaman yönetimi becerisini geliştiren öğrencileri ayırt etmektedir. Bu hedef doğrultusunda Yahya Kaptan Koleji, LGS (Liseye Geçiş Sistemi) hazırlık programıyla çocuklarımızın MEB kazanımlarına uygun biçimde yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme ve sonuçları tahmin etme gibi yeterliliklerini geliştiren uygulamalarıyla öne çıkmaktadır.
02

İyi Planlama ve Psikolojik Hazırlık

Öğrencilerimizin 8. Sınıf sonunda katılacakları "LGS - Liseye Geçiş Sınavı" için çalışmalarımız iyi planlanmış, dünya ölçeğinde MEB kazanımlarına uygun şekilde ilerlerken; 3. ve 4. sınıflarımızda başlayan okuduğunu anlayıp, sayısal-sözel mantık geliştirme çalışmaları 5. ve 6. sınıflarımızda sarmal bir sistem şeklinde devam etmektedir. 7. sınıfta ise eğitim sürecimize, yaklaşan LGS için, psikolojik hazırlıklarda eşlik etmektedir.
03

Eğitim Öğretim Programımız

Eğitim öğretim programımızı, Uluslararası Bakalorya (IB) programı çatısı altında planlıyoruz. Bu program ile derslerimizi ve okul müfredatı oluştururken, uluslararası ölçekte ve güncel eğitim ve öğretim yaklaşımlarını benimsiyor, sürekli yenilenen kaynakları takip ediyoruz.
TOP