Anaokulumuz, bilimsel birikimlerin ve kendine özgü bakış açısının buluştuğu noktada eğitim hizmeti vermektedir. Bu düşüncenin açılımına bakıldığında, kurumsal olarak temel kabullerimizi görmek mümkündür:

EĞİTİM

Eğitimi, çocuklara şekil verme olarak görmüyor, onların doğalarına saygı duyarak potansiyellerini açığa çıkarmak olarak anlıyor ve oyun temelli bir yaklaşımı benimsiyoruz.

ÇOCUKLAR

Çocukları, kendine yetemeyen, kararlarını veremeyen ufak insanlar olarak değil, fırsat ve imkân sunulduğunda, kendilerini ortaya koyabilen, kararlarını verip uygulayabilen, öğrenmenin keyfini ve heyecanını keşfeden bireyler olarak kabul ediyoruz.

ÖĞRETMENLER

Öğretmenlerimiz kendilerini, çocukların üstünde otorite uygulayan kişiler olarak değil, onların büyümesine yol arkadaşlığı yapan yetişkin yol arkadaşları olarak görürler. Sevgi ve ilgi öğretmenlerimiz için ilk planda yer alır.

ANNE-BABALAR

Anne-babaları, çocukların her şeyine karışan ve onlara sürekli talimatlar veren kişiler olarak değil, çocuklarını anlayan, destekleyen, özgürleştiren kişiler olarak kabul ediyoruz.

YAHYA KAPTAN ANAOKULUNDA ÇOCUKLAR

 • Kendilerini mutlu ve güvende hisseder.

 • Araştırmaya, düşünmeye ve öğrenmeye istek duyar.

 • Güven duyguları gelişir.

 • Kendisiyle ve çevresiyle iletişim kurmaya yatkındır.

 • Risk alma, kendi kararlarını verme ve problem çözme gücüne sahiptir.

 • Çevreye ve dünyaya karşı duyarlı ve dengeli bir bakış açısı geliştirebilir.

 • Öz denetimlerini sağlayabilirler.

 • İlkokula bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimi olarak en iyi şekilde hazırlanırlar.

 • Okul olarak, çocukların doğasında var olan yatkınlıkları açığa çıkarmayı temel amacımız olarak kabul ediyoruz.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Okulumuzda MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Programı, uluslararası alanda kabul görmüş programlarla sentezlenerek uygulamaya konmaktadır. Programlarımız şunlardır:

 • Aktif Öğrenme Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımı
 • MTW (Math Their Way-Onların Yoluyla Matematik)
 • GEMS (Great Exploration in Math and Science-Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler)
 • SCAMPER
  S: Substitude (Yer değiştirme)
  C: Combine (Birleştirme)
  A: Adapt (Uyarlama)
  M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)
  P: Put to other uses (Başka amaçlarla kullanma)
  E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)
  R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

ÖĞRENME-ÖĞRETME İLKELERİMİZ

Öğretim süreçlerimizde aşağıdaki ilkelere göre hareket ederiz:

 • Aktif katılım: Öğrenme etkinlikleri, öğrencinin tüm süreçlere isteyerek ve aktif bir şekilde katılımı ile gerçekleştirilir.
 • Oyunla öğrenme: Öğrenme süreçleri, çocukların en sevdikleri oyun yolu ile gerçekleştirilir. Böylece, eğlenerek öğrenme imkânı sağlanmış olur.
 • Derin düşünme ve keşfetme: Öğrencilere, bilgileri hazır olarak vermek yerine, kendilerinin keşfetmesi sağlanır. Böylece, öğrendikleri bilgilerin hafızada kalıcı hale gelmesi ve hayatta sağlanmış olur.
 • Günlük hayatla ilişkilendirme: Öğrenmeler, sadece teorik düzeyde yapılmaz; aksine, öğrencilerin kendi günlük hayatta yaşadıkları ve gördükleri ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

Çocukların sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak ilkesiyle hareket eden okulumuz, öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak amacıyla öğrencilere en uygun eğitim ortamını sunarak yabancı dili öğretmeyi değil edindirmeyi hedefler. Başarı ve merak duygusunu her an tetikleyerek öğrencilerimizin dil öğrenmeye karşı içsel motivasyon geliştirmesini hedefliyoruz. Çocuklar, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemlemekte, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Eğitim materyallerimiz pedagojik ve dilbilimsel anlamda onaylanmış kaynaklardır.

Okulumuzda 4-6 yaş seviyelerinde haftada 10 saat İngilizce eğitimi, 2 Saat Almanca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca’yı doğal yaşamlarının bir parçası olarak görürler.

Yaşamımızda gelişimin en hızlı olduğu ve hayatımızın temellerinin atıldığı süreç 0-6 yaş dönemdir. Dolayısıyla bu dönemde yaşanılan, öğrenilen, yapılan her şeyin önemi büyüktür. Spor, Sanat ve Müzik etkinliklerinin çocuğun gelişimine olan katkıları çok fazladır. Öğretmenlerimiz çocukların yeteneklerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yaparlar.

Beden Eğitim ve Spor: Spor çocuğun hem fiziksel hem ruhsal gelişimine olumlu katkı sağlar. Çocuğa düzgün bir duruş alışkanlığı kazandırır. Çocukta kendi yaşamı için fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırır. Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirir. Küçük ve büyük kas motor gelişimini destekler ve geliştirir. Grupla hareket etmeyi öğrenir. Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğretir, hoşgörü ve iş birliği kazandırır. Çocuğun bedenini ve gücünü kavraması, güç kontrolünün sağlaması, davranışlarının da kontrolünü sağlar ve benlik algısını olumlu etkilemektedir. 4-6 yaş gruplarımızda haftada bir Beden Eğitimi ve Spor dersi yapılır.

Görsel Sanatlar: Sanat dersi, çocukların özgürce resimler çizip boyadığı, farklı malzemeleri kesip yapıştırdığı ve yeni ürünler oluşturduğu özgür bir alandır. Çocuk tüm bunları yaparken düşünerek karar vermeyi, hayal gücünü geliştirmeyi, ellerini ve gözlerini kullanarak motor gelişimlerini geliştirir. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygu ve düşüncelerin ifade edebilme yeteneği kazandırır. Aynı zamanda kullandıkları materyalleri tanır, aralarındaki ilişkileri ve nasıl kullanıldıklarını öğrenir. 4-6 yaş gruplarımızda haftada bir Görsel Sanatlar dersi yapılır.

Müzik: Beynin, fiziksel dünyayı algılama, zihinde canlandırma ve nesneler arasındaki farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini geliştirir. Çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlar. 4-6 yaş gruplarımızda haftada bir Müzik dersi yapılır.

Robotik Kodlama: Derslerde kodlama programlarının öğretilmesiyle sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamalar içerisindeki problem analizi, analizi yapılan problemin bir algoritma karakteristiği içerisinde düzenli ve sistematik olarak ifade edilmesi, meydana getirilen algoritmanın akış şeması içerisinde görsel olarak ve işlevleri önceden tanımlanmış simgelerle şekillendirilmesi öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren ve etkileyen işlem adımlarıdır.

TOP