İlkokul programımız çocuk gelişiminin duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel olmak üzere tüm boyutlarını dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmaktadır. Çocuklarımızın sonraki yıllarda karşılarına çıkacak içerikleri tam anlamıyla öğrenmelerinin, ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerinin gelişimsel olarak uygun bir öğretim programıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

EĞİTİM

Eğitimi, çocuklara şekil verme olarak görmüyor, onların doğalarına saygı duyarak potansiyellerini açığa çıkarmak olarak anlıyor ve oyun temelli bir yaklaşımı benimsiyoruz.

ÇOCUKLAR

Çocukları, kendine yetemeyen, kararlarını veremeyen ufak insanlar olarak değil, fırsat ve imkân sunulduğunda, kendilerini ortaya koyabilen, kararlarını verip uygulayabilen, öğrenmenin keyfini ve heyecanını keşfeden bireyler olarak kabul ediyoruz.

ÖĞRETMENLER

Öğretmenlerimiz kendilerini, çocukların üstünde otorite uygulayan kişiler olarak değil, onların büyümesine yol arkadaşlığı yapan yetişkin yol arkadaşları olarak görürler. Sevgi ve ilgi öğretmenlerimiz için ilk planda yer alır.

ANNE-BABALAR

Anne-babaları, çocukların her şeyine karışan ve onlara sürekli talimatlar veren kişiler olarak değil, çocuklarını anlayan, destekleyen, özgürleştiren kişiler olarak kabul ediyoruz.

ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ

Öğretim programımızın çocuklarımıza öğrenme aşkını aşılamak, özgüven geliştirmelerine destek olmak, yetiştikleri topluma katkıda bulunma istekliliğini dile getirmek gibi Yahya Kaptan Koleji misyonunun vücut bulmuş ifadesi olarak görüyoruz.

Öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum ve duruş geliştirmelerinde özellikle çocukluk döneminin ilk yıllarında akademik yaşamın önemli olduğunu biliyoruz. Öğrenme, sınıflarda çeşitli faaliyetlerle kendini ve dünyasını keşfetme, birlikte çalışma, sorular sorma ve soruların cevaplarını bulma ile başlar.

Okulumuzda MEB Programı, uluslararası alanda kabul görmüş programlarla sentezlenerek uygulamaya konmaktadır.
- Aktif Öğrenme Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımı
- MTW (Math Their Way-Onların Yoluyla Matematik)
- GEMS (Great Exploration in Math and Science-Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler)

YABANCI DİL VE YETENEK DERSLERİ

Çocukların sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak ilkesiyle hareket eden okulumuz, öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak amacıyla öğrencilere en uygun eğitim ortamını sunarak yabancı dili öğretmeyi değil edindirmeyi hedefler. Başarı ve merak duygusunu her an tetikleyerek öğrencilerimizin dil öğrenmeye karşı içsel motivasyon geliştirmesini hedefliyoruz. Çocuklar, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemlemekte, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Eğitim materyallerimiz pedagojik ve dilbilimsel anlamda onaylanmış kaynaklardır.

Çocuklarımızı farklı kültürlerle tanıştırmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak için global dünyamızın vazgeçilmez bir gereksinimi olan İngilizce eğitimini yoğun ve doğal olarak vermekteyiz. Kültürel çeşitliliğin okulumuzun içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları İngilizce eğitim ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.

Okulumuzda tüm ilkokul seviyelerinde haftada 10 saat İngilizce eğitimi, 2 Saat Almanca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca’yı doğal yaşamlarının bir parçası olarak görürler. Atölye ve Kulüp derslerinde seçmeli olarak İspanyolca dersi olacaktır.

Alanında seçkin ve uzman branş öğretmenlerimiz çocukların yeteneklerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Her öğrenciyi bireysel olarak ele alarak Sanat, Spor ve Müzik kültürü oluştururlar. Her öğrenci en az bir alan ile ilgili desteklenir ve yönlendirilir.

Beden Eğitim ve Spor: Spor çocuğun hem fiziksel hem ruhsal gelişimine olumlu katkı sağlar. Çocuğa düzgün bir duruş alışkanlığı kazandırır. Çocukta kendi yaşamı için fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırır. Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirir. Küçük ve büyük kas motor gelişimini destekler ve geliştirir. Grupla hareket etmeyi öğrenir. Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğretir, hoşgörü ve iş birliği kazandırır. Beden eğitimi programını uygularken hedefimiz öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak kendilerine uygun olan sporu tanıyıp hayat boyu düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmalarını sağlamaktır. Tüm seviyelerde haftada 2 ders saati Beden Eğitimi ve Spor dersi yapılır.

Görsel Sanatlar: Sanat dersi, çocukların özgürce resimler çizip boyadığı, farklı malzemeleri kesip yapıştırdığı ve yeni ürünler oluşturduğu özgür bir alandır. Çocuk tüm bunları yaparken düşünerek karar vermeyi, hayal gücünü geliştirmeyi, ellerini ve gözlerini kullanarak motor gelişimlerini geliştirir. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygu ve düşüncelerin ifade edebilme yeteneği kazandırır. Aynı zamanda kullandıkları materyalleri tanır, aralarındaki ilişkileri ve nasıl kullanıldıklarını öğrenir. Tüm seviyelerde haftada 2 ders saati Görsel Sanatlar dersi yapılır.

Müzik: Beynin, fiziksel dünyayı algılama, zihinde canlandırma ve nesneler arasındaki farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini geliştirir. Çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlar. Tüm seviyelerde haftada 1 ders saati Müzik dersi yapılır.

Dersimiz öğrencilerin temel kullanım becerilerini geliştirmekle başlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır. Müfredatımız, dijital vatandaş olmak, temel bilgisayar kullanımı, resim uygulamaları, çevremizdeki teknolojik araçlar, teknolojiyi kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve internet üzerinde araştırma yapabilmek gibi birçok konu başlığını içermektedir.  Tüm seviyelerde haftada 1 ders saati Bilişim Teknolojileri dersi yapılır.

ATÖLYE VE KULÜPLERİMİZ

Atölye ve Kulüp çalışmaları eğitim programını zenginleştirmek ve öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla programlanmıştır.

ATÖLYE VE KULÜPLERİMİZ

 • Akıl Oyunları
 • Satranç
 • Dikkat ve Algı Becerileri
 • Ritim Grubu
 • Halk Oyunları/Modern Dans
 • Seramik Atölyesi
 • Taş ve Cam Boyama Atölyesi
 • Basketbol Kulübü
 • Masa Tenisi Kulübü
 • Yaratıcı Drama
 • Organik Tarım Kulübü
 • Sosyal Sorumluluk Kulübü
 • İngilizce Drama Kulübü
 • Robotik Kodlama Atölyesi

ATÖLYE VE KLUPLERİMİZİN AMACI

Öğrencilere dil, bilim, kültür, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek; bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına yaratıcılıklarını açığa çıkarmaları hedeflenir. Atölye ve Kulüp etkinlikleri tamamen “Aktif Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım” benimsenerek planlanmıştır. Öğrencilerin "yaşayarak öğrenme" olarak tanıdığı aktif eğitim; kişilerin objelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki içinde edindiği deneyimlerden oluşur.

Öğrenciler, kulüp çalışmaları sayesinde kendilerini tanırlar, yeteneklerinin farkına varıp geliştirirler, toplumun yararına olacak çalışmalarda bulunurlar. Bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerileri gelişir. Planlı çalışma alışkanlığı, zamanı etkin ve verimli kullanma alışkanlığı kazanırlar.

ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ

 • Öğretim programımızın çocuklarımıza öğrenme aşkını aşılamak, özgüven geliştirmelerine destek olmak, yetiştikleri topluma katkıda bulunma istekliliğini dile getirmek gibi Yahya Kaptan Koleji misyonunun vücut bulmuş ifadesi olarak görüyoruz.
 • Öğrenme, sınıflarda çeşitli faaliyetlerle kendini ve dünyasını keşfetme, birlikte çalışma, sorular sorma ve soruların cevaplarını bulma ile başlar.
 • Okulumuzda MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Programı, uluslararası alanda kabul görmüş programlarla sentezlenerek uygulamaya konmaktadır. Programlarımız şunlardır:
  • Aktif Öğrenme Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımı
  • MTW (Math Their Way-Onların Yoluyla Matematik)
  • GEMS (Great Exploration in Math and Science-Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler)
TOP